Aangifte van de nalatenschap

De nabestaanden zijn verplicht om een aangifte van de nalatenschap te doen.

Wanneer het overlijden in België gebeurde, dan moet u die aangifte doen binnen de 4 maanden na de datum van het overlijden.

Is de overledene eigenaar van een woning of andere onroerend goederen, zowel in binnnen- als buitenland, neem dan best contact op met een notaris;

Wanneer er geen onroerend goed is, onderneemt u volgende stappen:

 

1 . voor het deblokkeren van de banktegoeden, vraagt u een attest voor erfopvolging op. Dat kan ook telefonisch op 02 577 32 60 (Gent, Lovendegem) of 02 577 23 00 (Gent).
Hiervoor heeft u nodig:

 • een attest van overlijden (dat krijgt u van ons)
 • het aanvraagformulier
 • een kopie van de bladzijde(n) “kinderen uit het huwelijk gesproten” uit het trouwboekje

Elke erfgenaam ontvangt dan na enkele weken de nodige documenten met de post

 

2. Voor de verplichte aangifte van het overlijden vindt u de in te vullen documenten op de website van de Vlaamse Belastingdienst.
Dat kan ook per telefoon op het gratis nummer 1700.

Uiteraard kunt u ook een beroep doen op de notaris wanneer de overledene geen onroerend goed heeft.

 

Wat u zelf kan doen om de aangifte te verlagen:

 

 • Bewaar zorgvuldig alle facturen en uitgaven die verband houden met het
  overlijden (uitvaartkosten, bloemen,…) of die aan het overlijden voorafgaan
  (dokters- en hospitalisatiekosten, zieken wagenfactuur,…).
 • Ook eventuele openstaande (of reeds uitgevoerde) betaal opdrachten komen
  in aanmerking om de aangifte te verlagen (onroerende voorheffing, aanslagbiljet
  van belastingen)
 • Wacht niet te lang met het bestellen van een grafzerk: de pro-forma-factuur kan als kost worden ingebracht
  in de nalatenschap, ook al volgen de plaatsing en de betaling pas na de aangifte.