Privacybeleid

Bij Uitvaartmussche.be hechten we belang aan de privacy van de mensen die een beroep op ons doen en/of onze website bezoeken.

Zo plaatsen we de rouwberichten enkel mits schriftelijke toestemming van onze opdrachtgever online, en dit voor een beperkte periode.

Wanneer er door u persoonsgegevens worden meegedeeld, behandelen we deze overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.