Absolute zekerheid met de uitvaartverzekering van Corona Direct

Met de Corona Direct Uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat de financiële kant van uw uitvaart op voorhand duidelijk geregeld is.

Voor wie is een uitvaartverzekering interessant?

  • U hebt geen kinderen.
  • U bent alleenstaand of u hebt geen dichte familieleden.
  • U wil geen financiële zorgen voor uw nabestaanden.

Daarnaast geeft een uitvaartverzekering de volgende zekerheden:

  • Uw uitvaart wordt nauwgezet op papier beschreven en uitgevoerd zoals u het wil.
    U ben immers de opdrachtgever.
  • De totale kostprijs wordt door u zelf bepaald.
  • U bent zeker dat uw kapitaal de stijgende levenskost voorblijft daar uw basiskapitaal jaarlijks met 2% blijft stijgen.
  • Bedraagt de uiteindelijke uitvaartfactuur minder dan het door u betaalde bedrag? Dan gaat het resterende deel naar uw erfgenamen of naar een door u aangeduide begunstigde.

Tot en met uw 75 jaar kunt u bij Corona Direct een Uitvaartverzekering afsluiten. Een medisch attest is niet vereist, een eenvoudige gezondheidsverklaring volstaat.

U kan bij ons op afspraak terecht voor het afsluiten van uw Corona Direct Uitvaartverzekering (bemiddelaarsnummer 7712).