Aangifte van de nalatenschap

kerk buiten

Aangifte van de nalatenschap

De nabestaanden zijn verplicht om een aangifte van de nalatenschap te doen.

Wanneer het overlijden in België gebeurde, dan moet u die aangifte doen binnen de 4 maanden na de datum van het overlijden.

Is de overledene eigenaar van een woning of andere onroerend goederen, zowel in binnnen- als buitenland, neem dan best contact op met een notaris.

Let op:

De registratiekantoren, waar u onder meer terecht kunt voor het aanvragen van het attest van erfopvolging, zijn onlangs verhuisd. De officiële benaming is nu ‘Kantoor Rechtszekerheid’.

De loketten zijn voortaan gevestigd in de Gaston Crommenlaan 6 in 9050 Gent (Ledeberg) – tel. 0257 73 260 – e-mail [email protected] of [email protected]

Briefwisseling moet echter voorlopig nog gestuurd worden naar het vorige adres: Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent.

1 Hoe kan ik een bankrekening laten deblokkeren?

U kunt een bankrekening laten deblokkeren wanneer u een van de volgende documenten toont:

een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris;

een attest van erfopvolging, afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid;

Opgepast: de ‘verklaring van erfrecht’ ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de ‘akte van bekendheid’ opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.

Goed om te weten: als langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kunt u tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, met een maximum van 5.000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om dringende uitgaven te doen, zonder een attest of akte van erfopvolging voor te leggen.

Elke erfgenaam ontvangt dan na enkele weken de nodige documenten met de post.

2  Hoe kan ik een attest van erfopvolging opvragen?

U neemt contact op met om het even welk kantoor Rechtszekerheid. Afhankelijk van de inlichtingen waarover u op dat moment beschikt, krijgt u van het kantoor Rechtszekerheid een aanvraagformulier dat niet, gedeeltelijk of volledig vooringevuld is.

Als u onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wilt krijgen, raden wij u aan de volgende documenten mee te nemen naar het kantoor Rechtszekerheid:

– een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur

– (een kopie van) het trouwboekje van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding van een huwelijkscontract)

– als de overledene geen afstammelingen heeft, ook een kopie van het trouwboekje van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier.

De verklaringen die u in het aanvraagformulier doet, moeten juist zijn en op eer gedaan worden.

3 Hoe gebeurt de aangifte?

Voor de verplichte aangifte van het overlijden vindt u de in te vullen documenten op de website van de Vlaamse Belastingdienst.
Dat kan ook per telefoon op het gratis nummer 1700.

Uiteraard kunt u ook een beroep doen op de notaris wanneer de overledene geen onroerend goed heeft.

Wat kan ik zelf doen om de aangifte te verlagen?

 • Bewaar zorgvuldig alle facturen en uitgaven die verband houden met het
  overlijden (uitvaartkosten, bloemen,…) of die aan het overlijden voorafgaan
  (dokters- en hospitalisatiekosten, zieken wagenfactuur,…).
 • Ook eventuele openstaande (of reeds uitgevoerde) betaal opdrachten komen
  in aanmerking om de aangifte te verlagen (onroerende voorheffing, aanslagbiljet
  van belastingen)
 • Wacht niet te lang met het bestellen van een grafzerk: de pro-forma-factuur kan als kost worden ingebracht
  in de nalatenschap, ook al volgen de plaatsing en de betaling pas na de aangifte.

 

Ter herinnering:

Het kantoor Gent 1 is bevoegd voor (groot-)Gent, Destelbergen, Lovendegem, Heusden, Evergem, Sleidinge en Ertvelde.

Het kantoor Gent 2 is bevoegd voor Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Kruishoutem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate, Zingem, Zomergem en Zulte.