Legal disclaimer

Legal disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Het gebruik ervan is voor eigen risico. Uitvaart Mussche verbindt er zicht toe om de inhoud van haar webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of niet-actueel of onjuist is. Uitvaart Mussche kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, zouden we het heel attent vinden wanneer u ons hiervan verwittigt via e-mail ([email protected]).

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Wanneer u op uw eigen website hyperlinks wil invoegen naar onze website, moet u daarvoor over de toestemming van Uitvaart Mussche beschikken. Voor weergave of reproductie van deze website of onderdelen daarvan gelden deze algemene voorwaarden.

Indien er via onze website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Uitvaart Mussche hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U moet steeds een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen over een advies dat voor uw situatie pertinent is.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Deze website is eigendom van VMF Services
Adres maatschappelijk zetel: Schachterijstraat 15, 9920 Lovendegem
Ondernemingsnummer: BTW BE 0472 476 805
Contactgegevens: zie contactpagina