Privacybeleid

Privacybeleid

Waarom deze privacyverklaring ?

Bij UitvaartMussche.be hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Daarom willen wij transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop wij deze data verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing  naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens ?

VMF Services bv
Adres maatschappelijke zetel: Leest 77 – 9950 Lievegem

Ondernemingsnummer: BE 0472 476 805

E-mail: [email protected]
Telefoon: +323772239

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom ?

Statistieken – Google Analytics – Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Contactformulier – Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Samenwerkingen – Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden met data die door de website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, kan u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Hoe beschermen wij uw data ?

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daartoe hebben we de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

UitvaartMussche.be bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na het verzenden van een contactformulier.

Wat zijn uw rechten en garanties?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u ons contacteren door een e-mail te sturen naar [email protected] . Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

UitvaartMussche.be verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

  • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal UitvaartMussche.be onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar [email protected]

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke gebruiker heeft het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.
Indien u wenst om dit recht uit te oefenen, zullen wij hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar [email protected]

Links

Op de website van UitvaartMussche.be vindt u links naar websites van andere partijen. UitvaartMussche.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Wijzigingen van het privacybeleid

UitvaartMussche.be heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies.
Ga daarom regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 08/02/2021