Praktisch: wie doet wat?

kerk buiten

Praktisch: wie doet wat?

Na een overlijden moeten er heel wat praktische zaken in orde worden gebracht. Het regelen van de uitvaart en alles wat daarbij komt kijken, is vaak dringend. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld de overdracht van de kentekenplaat van een wagen, kunnen gerust nog even  wachten.

Het belangrijkste is dat de juiste personen en diensten op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Wanneer u dat wenst, zullen wij u hierbij helpen.

Eerst en vooral in orde te brengen

 1. De aangifte van het overlijden op de burgerlijke stand: dit gebeurt door ons.
 2. Breng de werkgever van de overledene op de hoogte van het overlijden
 3. De bank(en) moet(en) verwittigd worden. U haalt voor uw comfort best nog wat geld af en bespreekt met de mensen van de bank hoe u uw geldzaken de komende tijd het beste regelt (zie ook punt 11).
 4. Verwittig uw huisbaas en maak afspraken in verband met het verderzetten of stopzetten van de huurovereenkomst.

Voor volgende zaken heeft u meer tijd

 1. Het ziekenfonds neemt zelf schriftelijk contact met u op. Ze zullen u om een uittreksel van de overlijdensakte vragen.
 2. De verzekeringen: sommige polissen moeten worden aangepast, andere worden dan weer overbodig.
  Eventueel zullen ook bepaalde verzekerde kapitalen worden uitbetaald.
 3. Water, gas, electriciteit, telefonie, internetprovider: aanschrijven voor overdracht of schrapping van de contracten. Bent u 65+’er, dan bekijkt u best of u in aanmerking komt voor het sociaal telefoontarief.
 4. Abonnementen en lidmaatschappen: schriftelijk op de hoogte brengen voor overdracht of schrapping.
 5. Overdracht of schrapping van de nummerplaat: contacteer uw verzekeringsmaatschappij die het nodige zal doen.
 6. Voor zelfstandigen: het overlijden moet worden gemeld aan de Griffie van de Handelsrechtbank, de Directe Belastingen, de BTW-aangifte en de pensioenkas.
 7. De deblokkering van de banktegoeden gebeurt pas na het voorleggen van een attest van erfopvolging.
  Dit document wordt afgeleverd aan de familie op het registratiekantoor of opgesteld door een notaris.
  U heeft ook een uittreksel uit de overlijdensakte nodig en een ondertekend vereffeningsorder.

Wat met uw pensioen?

 1. De pensioendienst van de overledene wordt automatisch op de hoogte gebracht.
 2. Bij bijkomende uitkeringen (zoals invaliditeit of oorlogskas), verwittigt u zelf de betrokken diensten.