Wat moet u doen wanneer iemand thuis overlijdt?

kerk buiten

Wat moet u doen wanneer iemand thuis overlijdt?

Lees eerst dit:

Als u dat wenst én als de situatie het toelaat, neem dan gerust de tijd om nog even bij de overledene te zijn, of om familie en goede vrienden afscheid te laten nemen. Zodra u eraan toe bent, belt u dan naar ons.

Dit zijn de eerste zaken staan die u moet regelen na het overlijden:

1. Een arts contacteren om het overlijden vast te stellen

Contacteer in de eerste plaats uw huisarts of de dokter van wacht.

Deze moet ter plaatse komen om het overlijden vast te stellen en vult ook de nodige documenten in.

Zonder deze documenten mag de overledene niet worden vervoerd.

2. Uitvaart Mussche bellen

Nadat de arts is langs geweest, neemt u telefonisch contact op met ons op. Moet de overledene overgebracht moet worden naar een funerarium, dan doen we daarvoor het nodige. In onderling overleg kan de overledene ook enkele dagen thuis worden opgebaard. Wanneer de overledene niet vervoerd moet worden, dan maken we een afspraak voor de bespreking van de uitvaart.

3. Kledij voor de opbaring klaarleggen

Voor de opbaring legt u kledij klaar voor de overledene. U kiest liefst voor kledij waarin de overledene zich goed voelde, of waarin hij of zij graag gezien werd. Bij voorkeur kiest u bovenkledij met lange mouwen.

4. De nodige documenten verzamelen

Voor het verdere vlotte verloop vragen wij om de documenten van de arts (zie puntje 1), de identiteitskaart, het rijbewijs en eventueel het huwelijksboekje van de overledene klaar te leggen.