Veel gestelde vragen

section-6c7c018

Bij wie kan ik terecht met mijn verdriet?

Volgende organisaties kunnen we warm aanbevelen voor wie nood heeft aan een luisterend oor:

  • Het huis van Troost wil een rustpunt zijn voor wie het verdriet het stappen zwaarder maakt en de weg moeilijker begaanbaar
  • De vzw ConTempo is een vereniging voor wie zijn partner verloren heeft door overlijden
  • Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. Want praten is de eerste stap
  • ‘De sokken van de olifant’ is een begeleiding op maat, zowel voor kinderen en jongeren in rouw, als voor volwassenen die hen willen helpen vorm te geven aan hun gemis en verdriet.

Hoeveel kost een uitvaart?

Het is niet makkelijk om op deze vraag een eenvoudig antwoord te geven. De kostprijs van een uitvaart hangt immers af van vele factoren die de familie zelf beslist. We kunnen wel stellen dat een gemiddelde uitvaart momenteel €6.500 kost, rouwmaaltijd en grafsteen inbegrepen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Mag de asse van een overledene overal worden verstrooid?

Neen. Maar er zijn wel heel veel alternatieven. Die vindt u op deze pagina.

Kan ik mijn begrafenis vooraf regelen?

Uiteraard. Meer nog: het gebeurt zelfs steeds vaker. Heel wat mensen regelen hun begrafenis op voorhand, ook op jongere leeftijd. Op die manier bespaar je de achterblijvers heel wat zorgen.

Heb ik een laatste wilsbeschikking?

Iedereen heeft een laatste wilsbeschikking. Dat is bij wet zo vastgelegd. Wanneer u die zelf niet vastlegt, blijft ze evenwel blanco. Om uw laatste wilsbeschikking vast te leggen, kan u  een formulier invullen bij de burgerlijke stand van uw woonplaats. In uw laatste wilsbeschikking vermeldt u hoe u begraven wilt worden (begraving of crematie).  U kunt uw laatste wil ook vastleggen in een brief aan een familielid of een notaris of in de begrafenisovereenkomst met de begrafenisondernemer.

Moet ik begraven worden in de gemeente van mijn woonplaats?

Neen. U kan kiezen waar u begraven wordt. Veel gemeenten en steden vragen wel een toeslag voor niet-inwoners.

Kan ik een begrafenisondernemer kiezen van buiten mijn gemeente?

Ja, een begrafenisondernemer is niet gebonden aan een bepaald gebied of gemeente.

Op hoeveel dagen verlet heb ik recht?

  1. Voor de echtgenoot of echtgenotekinderenvadermoederschoonvaderstiefvaderschoonmoederstiefmoeder: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  2. Voor een inwonende broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouders, kleinkinderen: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  3. Voor een niet-inwonende broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouders, kleinkinderen, overgrootouders, achterkleinkinderen: de dag van de begrafenis.

Kan ik na mijn dood mijn organen doneren?

In principe is elke persoon die in het bevolkingsregister staat van België orgaandonor na zijn overlijden. Alleen de naaste familie kan zich tegen transplantatie verzetten. U kan ook weigeren om uw organen ad te staan. Dat gebeurt via een formulier verklaring voor orgaandonatie. Meer informatie over orgaandonatie vindt u hier.

Hoe moet ik Facebook een overlijden melden?

Om een overlijden te melden aan Facebook is er een speciale meldingspagina aangemaakt. Op deze pagina kan u alle gegevens doorgeven en ook een bestand doorgeven dat het overlijden bewijst.

Heeft u nog andere vragen?

Neem dan gewoon contact op met ons. We helpen u graag verder.