Mogelijkheden na crematie

auto-begraafplaats

Mogelijkheden na crematie

Voor de asbestemming na een crematie zijn er verschillende mogelijkheden:

 

Uitstrooiing

De as kan uitgestrooid worden op de strooiweide van de begraafplaats. Dit is kosteloos op de begraafplaats van de woonplaats van de overledene.
(klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina)

Columbarium

De asurn kan bijgezet worden in een columbariumnis van de begraafplaats. De tarieven voor de concessies verschillen van gemeente tot gemeente. Een beknopt overzicht vindt u op de pagina “Wat kost een uitvaart?”
(klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina)

Urnenveld of urnenkelder

Een urnenveld is een veld met graven voor urnen. Elk graf kan één of meerdere urnen bevatten. De urne van de overledene wordt in een urnenkelder bijgezet. Deze wordt afgesloten met een natuursteen of een betonnen plaat. Op deze plaat staat de naam van de overledene met de geboorte- en overlijdensdatum.
(klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina)

Uitstrooiing op zee

De as van een overledene kan in zee neergelaten worden in een in het water oplosbare urne . De wetgeving spreekt over de ‘aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee’. Alle formaliteiten hiervoor verlopen via ons. Meer info vindt u hier.
(klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina)

Elders uitstrooien, begraven of thuis bewaren

De as van de overledene kan, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan

  • worden uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats;
  • worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats;
  • in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden, om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats.

(klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina)

Gedeelte van de as mee naar huis

Elk familielid van de eerste en tweede graad kan aanspraak maken op een symbolisch gedeelte van de as. In de prijs van een crematie zijn twee ashoudertjes inbegrepen. Per bijkomend asbuisje wordt € 5 administratiekosten aangerekend.

 

laatst bijgewerkt: 08/02/2021